Korzystając z narzędzia Revhunter, użytkownik zobowiązuje się korzystać z niego w sposób zgodny z Polityką Antyspamową.

Spółka nie wyraża zgody i nie pozwala na wykorzystywanie swojego narzędzia oraz oprogramowania do przesyłania wiadomości elektronicznych, o niezamówionej przez odbiorców treści.

Jeśli zastanawiasz się dlaczego otrzymałeś wiadomość e-mail z ofertą strony lub sklepu, który odwiedziłeś tutaj postaramy się wyjaśnić Ci dlaczego.

Wykorzystując e-mail retargeting należy przestrzegać następujących zasad:

  • Każdy użytkownik narzędzia Revhunter zobowiązany jest wykorzystywać je zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Wysyłaj informacje i komunikaty związane z zainteresowaniami odbiorcy. Nie umieszczaj w kreacji informacji niezwiązanych z Twoją ofertą i profilem działalności. Szczegółowe wskazania opisujące niedozwolone treści zawiera §7 Regulaminu Usługi
  • Zawsze podawaj w polach “ Nazwa nadawcy” oraz “Adres nadawcy” dane firmy, tak aby umożliwiły one poprawną identyfikację przez odbiorcę e-maila.
  • INIS sp. z o.o. zastrzega, że w przypadku otrzymania zgłoszeń rozsyłania przez któregoś z użytkowników wiadomości o niezamówionej treści, może przeciwdziałać takim zachowaniom poprzez: odmowę realizacji niektórych bądź wszystkich kampanii, blokadę konta i rozwiązanie umowy z użytkownikiem nieprzestrzegającym regulaminu oraz zawiadomienie właściwych instytucji o dopuszczeniu się przez użytkownika wykroczenia bądź przestępstwa.

Otrzymaj bezpłatną strategię zwiększania konwersji