Jeżeli nie został zwiększony capping (ilość wiadomości wysyłanych jednego dnia), który domyślnie wynosi 1, to zostanie zrealizowana wysyłka z kampanii, której warunki zostały spełnione w pierwszej kolejności. To oznacza, że jeśli wizyta rozpoczęła się od strony głównej, to otrzyma wiadomość z tego scenariusza. Jeżeli wizyta rozpoczęła się od strony kategorii, to otrzyma wiadomość ze scenariusza dla kategorii itd.

Otrzymaj bezpłatną strategię zwiększania konwersji